Contact

Blijhamsterstraat 21

9671 AT Winschoten

telefoon: 0597 432 432

Beslagrecht

 

Procedures vergen tijd. Het kan in bepaalde gevallen dus verstandig zijn om beslag te doen leggen, zodat de ene partij ervan verzekerd is dat, als de rechter bepaalt dat de andere partij hem een bepaalde zaak of een bepaald geldbedrag dient te geven, hij deze zaak of dit geldbedrag ook inderdaad krijgt.

 

Het is erg zuur om te moeten constateren dat er bij de tegenpartij niets meer te halen valt, terwijl u juist een voor u gunstige uitspraak hebt verkregen!

 

Dit bewarende beslag kan, voor degene op wiens goed het rust, bijzonder hinderlijk zijn. Daarom kan het slechts onder bepaalde voorwaarden worden gelegd en moet het opgeheven worden als de tegenpartij van de beslaglegger voldoende vervangende zekerheid biedt, er bij de beslaglegging een grove vormfout is gemaakt of de tegenpartij aannemelijk maakt dat de vordering van de beslaglegger niet deugdelijk is of het beslag onnodig.

 

Mr. A. Slijm en mr. I. Lfil kunnen u inzake deze bewarende beslagen, maar ook met betrekking tot de tenuitvoerlegging van vonnissen en beschikkingen, prima adviseren en indien nodig bijstaan.