Contact

Blijhamsterstraat 21

9671 AT Winschoten

telefoon: 0597 432 432

Echtscheidingsrecht

 

Echtscheiding betekent vaak veel meer dan alleen maar het einde van een huwelijk. Er moet een basis gelegd worden, waarop partijen elk afzonderlijk en, indien zij ouders zijn, ook gezamenlijk verder kunnen.

 

De huwelijksvoorwaarden dienen afgewikkeld te worden of, als die er niet zijn, dient de huwelijksgoederengemeenschap te worden verdeeld. Er moet geregeld worden wat er met de echtelijke koopwoning gaat gebeuren of wie er in de huurwoning blijft wonen, bij wie de kinderen zullen wonen, hoe vaak en hoe lang de kinderen bij de niet-verzorgende ouder zullen verblijven en of er kinder- of partneralimentatie moet worden betaald en zo ja hoeveel en hoe lang.

 

Dit kan allemaal in onderling overleg, maar soms kunnen de (ex-) echtgenoten het niet met elkaar eens worden en dan moet de rechter de knoop doorhakken.

 

Zowel mr. A. Slijm als mr. I. Lfil hebben de kennis en ervaring om u op dit gebied te kunnen adviseren en bij te staan.