Contact

Blijhamsterstraat 21

9671 AT Winschoten

telefoon: 0597 432 432

fax: 0597 432 444

 

Gratis spreekuur

 

Veel mensen met juridische vragen en/of problemen komen te laat bij een advocaat. De reden hiervoor kan zijn, dat men denkt dat een advocaat te duur is of dat men het zelf wel eventjes af kan doen.

 

Om de weerstand om een advocatenkantoor binnen te stappen weg te nemen of in ieder geval te verlagen èn om de rechtshulp voor een ieder toegankelijk te maken heeft het kantoor Slijm Lfil advocaten & belastingkundige wekelijks op dinsdagmiddag een gratis inloop-spreekuur ingesteld.

 

De ervaring heeft geleerd, dat in een gesprek met een advocaat het juridische probleem kan worden aangegeven en dat de advocaat een goed advies over een mogelijk vervolgtraject kan geven.

 

Is bij het aangebrachte probleem voor verdere afhandeling geen advocaat nodig, dan zal de advocaat u zo mogelijk doorverwijzen naar de instantie die daar wel voor is aangewezen.

 

Het inloopspreekuur is bij Slijm Lfil advocaten & belastingkundigen gratis en u hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Het spreekuur is op dinsdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur. Wilt u echter wachttijden voorkomen, dan wordt u echter wel geadviseerd om een afspraak te maken. Uiteraard is het gesprek dan ook nog steeds gratis.