Contact

Blijhamsterstraat 21

9671 AT Winschoten

telefoon: 0597 432 432

Huurrecht

 

Stel dat u in een huurwoning woont en de verhuurder blijft in gebreke om onderhoud te plegen, waardoor uw woongenot aanzienlijk afneemt? Of u hebt uw bedrijfsruimte verhuurd aan een onderneming, maar u hebt deze binnen afzienbare tijd eigenlijk zelf nodig?

 

Wat zijn dan uw rechten en hoe kunt u die doen gelden? Het antwoord op deze en soortgelijke vragen is te vinden in het huurrecht.

 

Het huurrecht beslaat echter niet alleen de huur van onroerende zaken - woningen, bedrijfspanden en terreinen -, maar ook roerende zaken, zoals bijvoorbeeld een auto of een compressor. Zodra de ene persoon met de andere afspreekt dat hij (een deel van) zijn gebouw, terrein, voer- of vaartuig, voorwerp of dier tegen een tegenprestatie aan de andere persoon in gebruik zal geven, is er sprake van een huurovereenkomst.

 

Zelfs vermogensrechten kunnen onderwerp zijn van een huurovereenkomst.Het huurrecht is derhalve een zeer breed en divers rechtsgebied. Mr. I. Lfil is in staat om u daarin te adviseren en indien nodig bij te staan.