Contact

Blijhamsterstraat 21

9671 AT Winschoten

telefoon: 0597 432 432

Personen- en familierecht

 

Dit rechtsgebied beslaat alle juridische kwesties, die betrekking hebben op iemands naam, zijn familieband, het huwelijk of geregistreerd partnerschap en het einde daarvan, vaderschap en afstamming, gezag en voogdij, maar ook bewind en curatele.

 

Mr. I. Lfil kan u in deze zeer persoonlijke kwesties adviseren en indien nodig bijstaan.