Contact

Blijhamsterstraat 21

9671 AT Winschoten

telefoon: 0597 432 432

fax: 0597 432 444

 

Rechtsgebieden

 

Voor uw rechtsvragen en voor rechtshulp kunt u bij Slijm Lfil advocaten & belastingkundigen terecht op het gebied van onder meer:

 

 

 

Arbeidsrecht

 

Als u een conflict hebt met uw werkgever of werknemer, wilt u dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost. Spanningen op de werkvloer zijn immers funest voor de productiviteit en brengen veel stress met zich mee.

 

Lees meer...

 

Belastingrecht

 

Tot dit specialisme van mr. A. Slijm behoort een veelheid van belastingen, waaronder: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting. Hij kan u bijstaan bij bezwaar tegen aanslagen tot en met geschillen voor de Hoge Raad der Nederlanden.

 

Lees meer...

 

Beslagrecht

 

Procedures vergen tijd. Het kan in bepaalde gevallen dus verstandig zijn om beslag te doen leggen, zodat de ene partij ervan verzekerd is dat, als de rechter bepaalt dat de andere partij hem een bepaalde zaak of een bepaald geldbedrag dient te geven, hij deze zaak of dit geldbedrag ook inderdaad krijgt.

 

Lees meer...

 

Bestuursrecht

 

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen de overheid en burgers. De overheid heeft vergaande bevoegdheden om in te grijpen in het leven van de burgers, maar is daarbij wel aan regels gebonden.

 

Lees meer...

 

Echtscheidingsrecht

 

Echtscheiding betekent vaak veel meer dan alleen maar het einde van een huwelijk. Er moet een basis gelegd worden, waarop partijen elk afzonderlijk en, indien zij ouders zijn, ook gezamenlijk verder kunnen.

 

Lees meer...

 

Financieel recht

 

Het financiƫle recht heeft betrekking op de rechtsverhoudingen die - voornamelijk bij ondernemingen - te maken hebben met de wijze waarop wordt gefinancierd. Daarbij kunnen zekerheden als borgtocht, hypotheek en pandrecht een grote rol spelen.

 

Lees meer...

 

Huurrecht

 

Stel dat u in een huurwoning woont en de verhuurder blijft in gebreke om onderhoud te plegen, waardoor uw woongenot aanzienlijk afneemt? Of u hebt uw bedrijfsruimte verhuurd aan een onderneming, maar u hebt deze binnen afzienbare tijd eigenlijk zelf nodig?

 

Lees meer...

 

Ondernemingsrecht

 

Onder het ondernemingsrecht zijn onder meer begrepen:

 

de keuze voor de rechtsvorm van een onderneming, te weten eenmanszaak, personen-vennootschap of rechtspersoon

de soorten van aandelen in een rechtspersoon en de rechten van aandeelhouders

procedures voor de ondernemingskamer

de vertegenwoordiging - het bestuur - van een rechtspersoon

de statutaire directeur

de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon

overnamecontracten

due diligence

garanties

Lees meer...

 

Ontslagrecht

 

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. Soms loopt een contract vanzelf af, soms eindigt een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, maar soms hebt u de hulp van een advocaat nodig.

 

Lees meer...

 

Personen- en familierecht

 

Dit rechtsgebied beslaat alle juridische kwesties, die betrekking hebben op iemands naam, zijn familieband, het huwelijk of geregistreerd partnerschap en het einde daarvan, vaderschap en afstamming, gezag en voogdij, maar ook bewind en curatele.

 

Lees meer...

 

Sociale zekerheidsrecht

 

Soms moet u tijdelijk of voor langere duur een beroep doen op een uitkering. Dit kan zijn een Werkloosheidsuitkering, een Ziektewetuitkering, een Bijstandsuitkering, een WAO-uitkering maar bijvoorbeeld ook een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet.

 

Lees meer...