Contact

Blijhamsterstraat 21

9671 AT Winschoten

telefoon: 0597 432 432

Sociale zekerheidsrecht

 

Soms moet u tijdelijk of voor langere duur een beroep doen op een uitkering. Dit kan zijn een Werkloosheidsuitkering, een Ziektewetuitkering, een Bijstandsuitkering, een WAO-uitkering maar bijvoorbeeld ook een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet.

 

Als de uitkerende instantie uw uitkering weigert, intrekt, terugvordert of als uw uitkering wordt gekort, kunt u hiertegen in bezwaar of beroep.